Dans Kursu Blog

Salsa Dans Kursu

Dans Kursu

Salsa dansı, Latin dansları kategorisinde değerlendirilen, serbest stilde icra edilen bir dans türüdür. Karayipler kökenli olduğu varsayılan, Latin Amerika’da yaygın olan aynı isimdeki müzik türünün dansa yansımasıdır.

1980’lere kadar Latin Amerika ile sınırlı olmakla birlikte, Karayipler’den ABD’ye göç edenler sayesinde hızla yayılmış, tüm dünyada sevilen bir dans olmuştur. Bünyesinde Afrika, Karayip ve Avrupa stillerini bir arada barındırır. Salsa ismini de bu çeşitliliğinden almıştır. Bilindiği üzere salsa, çeşitli baharatlarla harmanlanan bir sosun ismidir. Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana kıtalararası kültürleri bir arada bulunduran dans da ismini bu sostan almıştır.

Salsa Dans Kursu olarak faaliyet gösteren eğitim merkezlerinde icra edilen salsa dansı, en son ve modern şeklini alarak, salon dansları kategorisinde kendisine yer bulmuştur.

  • Neden Salsa Kursu?

    Bireylerin beden ve ruh sağlığı üzerinde çeşitli faydalara sahip olan Salsa Dansı sayesinde, zayıflamak için spor salonuna bağımlı kalmayacaksınız...

  • Salsa Dansı Nasıl Öğrenilir?

    Salsa Dansı, serbest stilde bir dans olmakla birlikte, kendi içinde belirli kurallara sahiptir. Müziğin ritmine uygun olarak adımların ağırlıkta olduğu hareketler ile bütün vücudun...

  • Salsa Dansı Stilleri

    Karayipler'de doğan Salsa Dansı neredeyse dünyanın tamamına yayıldı. Bu hızlı yayılmanın kaçınılmaz sonucu olarak da birbirinden farklı Salsa Stilleri ortaya çıktı...